De Nood

 

Kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen hebben zonder ondersteuning weinig opties om een stabiele toekomst te creëren. Hun ouders zijn dagelijks gefocust op overleven. Door een gebrek aan educatie, voldoende en gezonde voeding, toegang tot de arbeidsmarkt en iedere vorm van gezondheidszorg, kunnen ze weinig steun bieden aan hun kinderen.

De families hebben geen ruimte om constructief na te denken over hun toekomst. Een uitzichtloze situatie waarbij kinderen vaak worden ingezet als een bron van inkomsten voor de familie. Dit leidt tot een vicieuze cirkel, waarbij hun kinderen later opgroeien met dezelfde beperkte opties.

graph_ECHO_probleem.png
 

 

Onze Aanpak

 
 

Om binnen de families en gemeenschappen te zorgen voor duurzame verandering is een gestructureerde, holistische aanpak met oog voor elke specifieke situatie cruciaal. Voortdurend samenwerken met de lokale gemeenschap is essentieel.

We steunen projecten die vanuit zo’n perspectief kansen op lange termijn creëren, via educatie en ontwikkelingsprogramma’s. Zo kunnen kansarme kinderen in Zuidoost-Azië hun potentieel toch ontplooien, en hun toekomst in eigen handen nemen. ECHO selecteert deze projecten zorgvuldig op basis van meerdere criteria.

graph_ECHO_aanpak.png
 

 

Onze Impact

 

Onze eerste steun gaat naar twee organisaties die kinderen op weg zetten naar een onafhankelijk en kansrijk bestaan.

Damnok Toek is één van de weinige Cambodjaanse organisaties die kinderen en jongvolwassenen met een mentale en/of fysieke beperking ondersteunt. Eén van hun projecten is een centrum runnen voor kinderen met een beperking, in Phnom Penh. Binnenkort zal het centrum verhuizen naar Neak Loeung, in de Prey Veng provincie. Het doel is om de kinderen te voorzien van intense begeleiding, toegang tot onderwijs en om hen voor te bereiden op re-integratie met hun familie (indien mogelijk).

Children’s Action for Development (CAD) ondersteunt kwetsbare kinderen en hun families in de provincie Battambang, in Cambodja. Families zitten er gevangen tussen (illegale) migratie naar Thailand en een dagelijkse overlevingsstrijd in eigen land. CAD voorziet een wijde waaier aan programma’s voor deze families, waaronder dagelijkse aanvullende lessen voor meer dan 360 kwetsbare kinderen en het verbeteren van de infrastructuur van verschillende publieke scholen.

graph_ECHO_impact.png