20181107_155107 b.jpg
 
 

CHILDREN’S ACTION FOR DEVELOPMENT

Children’s Action for Development (CAD) is een lokale Cambodjaanse NGO, in 2006 opgericht door Bunrith Thy (Racky). CAD’s programma’s focussen op het verbeteren van het onderwijssysteem in Cambodja en de toegang ertoe voor elk kind. Zo dragen ze bij aan het terugdringen van kinderarbeid en de reïntegratie van alle kinderen in het formeel onderwijs in Battambang.

Om deze doelen te verwezenlijken heeft CAD verschillende programma’s: supplementair onderwijs voor lagere schoolkinderen, ondersteunen van publieke scholen om child friendly schools te worden, voorzien van sociale dienstverlening aan de families van de kinderen, sensibilisering en voorzien van training rond ouderschapsvaardigheden en kinderrechten in de gemeenschappen. CAD startte recent ook met een pilootproject waarbij arme families zelf meer inkomen kunnen genereren en zo beter instaan voor hun eigen levensonderhoud.

ECHO erkent CAD’s essentiële werk in de wijdere omgeving van Battambang. We ondersteunen daarom CAD’s positieve impact op kansarme families, en hun bijdrage aan de structurele verbeteringen in het onderwijssysteem in samenwerking met alle relevante lokale en nationale partners.

 
 
 
Remedial class.jpg
20181107_153352.jpg
20141031_094301.jpg
 
 
 

Impact

Sinds hun start, genoten al meer dan 5000 kinderen, 200 leerkrachten en 25 publieke scholen van CAD’s diensten.

CAD zorgt ervoor dat ze niet geïsoleerd te werk gaan. CAD maakt integraal deel uit van de onderwijsnetwerken in Cambodja. CAD is een erkend lid van NEP (NGO Education Partnership), KAPE (Kampuchean Action for Primary Education) en BEST (Battambang Education Support Team). Deze benadering zorgt ervoor dat CAD een structurele en goed onderbouwde impact heeft op de toekomst van vele kinderen in Cambodja.

 

 

Wat doen ze voor de kinderen en hun families?

CAD voorziet verschillende essentiële diensten aan de arme gemeenschappen rondom Ek Phnom, in het noorden van Battambang. Ze werkt aan de verbetering van de publieke basisscholen in de regio. CAD voert vier programma’s uit.


Aanvullend onderwijs

 
 
20181107_154058.jpg
 
 

CAD voorziet dagelijks aanvullende lessen voor lagere schoolkinderen via drie leercentra. Deze centra bevinden zich op strategische plaatsen binnen de beoogde gemeenschappen.

 • Meer dan 360 kinderen komen dagelijks naar de leercentra, waar ze Khmer, wiskunde en Engelse les krijgen.

 • 20 kinderen gaan naar de kleuterklas. Hierdoor kunnen de ouders gaan werken en zo voor hun gezinsinkomen zorgen.

 • Alle kinderen ontvangen het nodige schoolmateriaal.

 • Tijdens de pauzes voorzien ze water en gezonde snacks.

 • Ieder centrum heeft een goed uitgebouwde bibliotheek, waar zowel de kinderen als leerkrachten toegang hebben tot educatief leesmateriaal en klasondersteunende middelen.

 • De kinderen leren groententuintjes onderhouden in elk centrum.

 • Dagelijks zijn er naschoolse sportlessen. CAD telt momenteel 6 voetbalteams (waaronder twee meisjesteams), die in competitie spelen met andere dorpen en steden.

De centra werden door CAD zelf gebouwd op terreinen van de gemeenschappen die ze ondersteunt. CAD transformeerde deze centra in gezellige en zorgzame speelomgevingen, waar de kinderen samen met de leerkrachten ook groententuintjes onderhouden.

CAD’s sociaal werkers bezoeken regelmatig de publieke scholen en families van de kinderen uit hun centra. Ze geven advies aan de families en voorzien doorverwijzingen waar nodig. Ze organiseren workshops en opleidingen voor de ouders over het belang van onderwijs en terugdringen van kinderarbeid. Ze focussen ook op de impact en de gevaren van emigratie, druggebruik en kinderhandel.

 
 
 

Child Friendly Schools

 
 
20181107_152843 c.jpg
 
 

CAD ondersteunt de overheid bij de implementatie van het nationale Child Friendly Schools programma voor Cambodja’s publieke schoolsysteem. De meeste publieke scholen bevinden zich in een erbarmelijke staat. Dit programma wil vele uitdagingen in het huidige schoolsysteem aanpakken, waaronder de gebrekkige schoolfaciliteiten (o.a. voorzien van voldoende klaslokalen, stromend water en elektriciteit), lage vakkundigheid onder de leerkrachten en het gebrek aan omkaderende structuren.

CAD ondersteunt momenteel 12 publieke scholen in hun overgang, waardoor de onderwijskwaliteit er jaarlijks voor meer dan 3500 lagere schoolkinderen op vooruit gaat. Elk jaar ontwikkelt CAD een verbeteringsplan samen met de scholen, gebaseerd op een assessment van drie domeinen: competenties en schoolplanning, infrastructurele verbeteringsprojecten, en betrekken en informeren van de gemeenschap.


Enkele van hun hun kernactiviteiten zijn:

 • Geografische kaarten ontwikkelen voor het doelgebied van iedere school. Dit helpt om te identificeren welke kinderen binnen de actieradius van de school wonen en dus naar deze school zouden moeten komen.

 • Ondersteunen van 400 beursstudenten met schoolmateriaal en essentiële vaardigheidslessen. Dit omvat ook school- en thuisbezoeken.

 • Rekruteren en opleiden van gemeenschapsleerkrachten die nadien aan de slag kunnen in de scholen met een tekort aan leerkrachten.

 • Opzetten van Child-To-Child netwerken, waarbij oudere studenten aangemoedigd worden om mentor te worden van jongere studenten.

 • Opzetten en activeren van studentenverenigingen.

 • Verbeteren van de schoolinfrastructuur, via het voorzien van drinkbaar water, installeren van sanitaire voorzieningen, verbeteren van klaslokalen en installeren van speeltuinen en bio-tuinen.

 • Rekruteren en opleiden van mensen uit de gemeenschappen om zich actief te engageren bij School Support Committees. Begeleiden van deze Committees in hun samenwerking met de schooldirecteurs om schoolomstandigheden te verbeteren.

 • Opvolgen van de betrokken scholen in samenwerking met het districtskantoor voor onderwijspersoneel.

 • Faciliteren van workshops en opleiding in samenwerking met het Provinciekantoor voor Onderwijs.

 
 
 

Beroepsopleiding en Sociale Onderneming

 

In 2018 bouwde CAD een Centrum voor Beroepsopleidingen uit waar gemeenschapsleden zonder inkomen een beroepsopleiding kunnen volgen en er nadien hun nieuwste creaties kunnen verkopen. Toeristen zijn welkom om een bezoekje te brengen aan hun centrum en worden achteraf aangemoedigd om lokale producten te kopen (denk aan kleren, gevlochten manden, portemonnees,…).

Er is ook een computerlokaal. Dagelijks na de school- en werkuren geeft een deeltijdse IT leerkracht er les aan de gemeenschap. De focus ligt voornamelijk in het leren gebruiken van MS Office.

20181107_160136 b.jpg
 
 
 

TIGER project

CAD werd recent geselecteerd om de implementatie van het TIGER Project in Battambang te leiden. Het TIGER project wordt gefinancierd door VVOB België. Het richt zich op het beschermen van lagere en secundaire schoolkinderen tegen gendergebaseerd geweld op school. Het streeft naar een gelijke behandeling van ieder kind, zowel op school als thuis.

 
 
Playground.jpg
 
 

Een inspirerende geschiedenis

Racky, oprichter en Executive Director van CAD, groeide op in de nasleep van het verwoestende Khmer Rouge regime. Hij groeide op in extreme armoede, met amper toegang tot onderwijs en moest gedwongen werken op de velden zodat hij en zijn familie konden overleven. Als jongvolwassene verhuisde hij naar een pagoda in Battambang, waar hij Engelse les kreeg na de werkuren. Getalenteerd als hij is, slaagde Racky er in deze periode in om zelfstandig een basisdiploma te behalen. Hij werd leerkracht en bouwde stapsgewijs zijn loopbaan uit bij verschillende NGO’s. Al deze ervaringen gaven hem de inspiratie en moed om zelf een NGO op te starten. Zijn voornaamste focus is het teruggeven aan de kinderen uit de gemeenschappen waar hij zelf opgroeide. Dit via essentiële educatieve programma’s.

 
 
Bunrith Thy (Racky) - Executive Director of CAD

CAD kende moeilijke jaren. Ondanks vele goede inspanningen, ontbrak een (internationaal) netwerk om voldoende fondsen te werven voor zijn programma’s. In de eerste jaren zag Racky zich dan ook genoodzaakt om twee jobs te combineren. Hij verdiende bij in de toerismesector zodat hij de vergoedingen van zijn leerkrachten kon blijven betalen. Stapsgewijs bouwde Racky CAD uit. In 2011 maakte hij zijn eerste echte doorbraak: Future Sense Foundation schaarde zich als eerste internationale donor achter CAD’s aanvullende educatieprogramma. Kort daarop ontving CAD een tweede internationale bron van steun, via vrienden die een Australische NGO (Classroom of Hope) oprichtten om het ‘Child Friendly Schools’ programma te ondersteunen.

 
 

Sindsdien werkt Racky samen met een klein maar gedreven team aan het uitbouwen van hoogkwalitatieve programma’s. Tegelijk behoudt CAD zijn zin voor zuinigheid. Met minimale budgetten realiseert CAD enorm veel. Een mooi voorbeeld hiervan is het bouwen van klaslokalen met gerecycleerde materialen op terreinen die door de gemeenschappen in bruikleen worden gegeven.

 

 

Financiële aanpak

In 2017 leverde CAD al haar programma’s voor $ 91.317 (€ 80.329 Euro). Alle donaties gaan rechtstreeks naar deze programma’s. CAD gebruikt geen budget om marketing of online communicatie te verzorgen.

Voor 2018 en 2019 zal CAD een hoger totaal budget hebben dankzij de nieuwe, gesponsorde programma’s (Sociale Onderneming, TIGER).

 

Meer informatie? Bezoek www.cadcambodia.org