ECHO


 

 

EXPANDING CHILDREN'S
OPPORTUNITIES

 
 
 
 
 
cambodia-2197178_1920_3.jpg
 
Kinderen verdienen alle kansen om een zinvol en onafhankelijk leven te leiden

 

ONS DOEL     

ECHO: 'Expanding Children's Opportunities'.

ECHO creëert opportuniteiten voor kinderen uit kansarme gezinnen in Zuidoost-Azië. We willen dat deze kinderen de kans krijgen om zich ten volle te ontplooien, in een veilige, ondersteunende familiale omgeving.

Wij geloven dat alle kinderen gelijke kansen verdienen op een gezond en gelukkig leven. Die kansen zorgen voor structurele veranderingen in hun leven én in het leven van hun ouders, familie, en gemeenschap. Investeren in kinderen vandaag legt de basis voor het succes van toekomstige generaties.

Daarom steunt ECHO projecten die deze opportuniteiten bieden. Projecten die ethisch en transparant zijn, en een langetermijnperspectief bieden.

DONEER 

 
 
 

We starten in Cambodja. Waarom?

De meeste kinderen kennen er een hard bestaan. 10% gaat nooit naar school. 40% stopt na het lager onderwijs. Dit is deels te wijten aan een gebrek aan kwalitatief en toegankelijk onderwijs. Maar ook aan inkomensarmoede, een gebrek aan gezondheidszorg en de afwezigheid van een sociaal vangnet.

Vele gezinnen voeren een dagelijkse strijd om te overleven. 1 op 3 Cambodjanen overleeft op € 1,6 per dag. Meer dan 1 op 3 kinderen verricht arbeid om het gezinsinkomen te ondersteunen.

Onze steun is nodig.