WIE WE ZIJN

ECHO is een onafhankelijke Belgische vzw. We verlenen steun aan projecten in Zuidoost-Azië die opportuniteiten creëren voor kansarme kinderen en hun families. Zo willen we hun kansen op een kansrijke toekomst vergroten.

We vertellen je graag meer over ons ontstaan en ons team.
 

 
 

ECHO's ontstaan

 

Het prille begin

Sinds 2012 trokken Brecht Beke en Benjamin Van Brande elk meerdere keren naar Zuidoost-Azië. In 2016 trokken ze samen voor langere tijd door de regio. Onderweg werden ze telkens geconfronteerd met de hoge nood aan ontwikkelingshulp. Ze bezochten inspirerende projecten en spraken met tal van lokale ngo- en projectmedewerkers. Gebeten door de regio en de vele ontmoetingen, groeide het idee om er de ontwikkeling te steunen.

Na een lange reis door Azië in 2014, rijpte bij Brent De Smedt het idee om de handen uit de mouwen te steken. In 2017 verhuisde hij naar Cambodja. Met veel passie begon hij er als ontwikkelingswerker bij een lokale Cambodjaanse NGO, om kwetsbare kinderen te ondersteunen. Verankerd in de lokale gemeenschap en dagelijks geconfronteerd met de schrijnende situaties waarin kinderen in de regio opgroeien, groeide het idee om meer te doen. Brecht, Brent en Benjamin besloten hun gezamenlijk idee om te zetten in actie. Kevin Aerts, die eveneens al door Azië gereisd had, sloot aan.

 
 

Het idee

In Azië stelden Brecht, Brent, Benjamin en Kevin vast dat meerdere projecten en organisaties worden geplaagd door financieel wanbeheer, en een gebrek aan ethische standaarden hebben. Zij wilden graag bijdragen aan een goed doel, maar hadden vaak onvoldoende vertrouwen in wat er effectief met hun bijdrage zou gebeuren.

Dit zette het team aan om een alternatieve aanpak te ontwikkelen. Ze wilden enkel projecten steunen die zij zelf, of een betrouwbaar contact, bezocht en gescreend hebben. Projecten die voldoen aan hun vooropgestelde selectiecriteria. En ze wilden dit alles zelf zo transparant en ethisch mogelijk aanpakken. Het idee achter ECHO was geboren.

 
 

En in 2018...

Begin 2018 trok Brecht opnieuw naar Cambodja. Hij ging gedurende 3 maanden als vrijwilliger aan de slag bij de NGO waar Brent actief was en ontmoette verschillende organisaties die actief zijn in het veld. Hij werd geraakt door de impact van deze organisaties op het welzijn van de kinderen onder hun zorg.

Brecht was onder de indruk van de passie van de lokale teams en de hoge ethische standaarden die sommigen hanteren. Door deze ervaringen belandden de eerste goed geselecteerde lokale organisaties op de lijst van projecten die steun verdienen. ECHO werd een feit.

 
 

De toekomst

Momenteel prospecteren het ECHO bestuur en haar lokale contacten verder in Zuidoost Azië, op zoek naar transparante, impactvolle lokale welzijnsorganisaties. Ze ijveren om met ECHO meer projecten voor te kunnen stellen, die jouw steun verdienen.

 

 

Wie is wie?

 
DSC_0121-2 - vign.jpg

BRECHT BEKE (voorzitter)

Brecht is psycholoog van opleiding. Hij is geboeid door gelijke kansen, sociale impact en ontwikkeling en leren bij kinderen en volwassenen. Zo zette hij zich al jaren vrijwillig in als scoutsleider en ook als huiswerkbegeleider bij kansarme kinderen. Daarnaast heeft Brecht meer dan 10 jaar ervaring in HR, waar hij zich focust op o.a. training, coaching, diversiteit en rekrutering.

Dankzij deze ervaring begrijpt Brecht de impact van sociale problematieken en iemands achtergrond op zijn ontwikkeling en welzijn. Hij zet maar al te graag zijn schouders onder ECHO, om zo een positieve impact te creëren op de ontwikkeling van vele kinderen en hun families in Zuidoost-Azië.

 

 
Brent_ECHO.jpg

BRENT DE SMEDT (ondervoorzitter)

Brent is psycholoog van opleiding. Hij bouwde een achtjarige carrière in HR en Communicatie uit alvorens ontwikkelingswerker te worden in Phnom Penh, Cambodja. Hij werkt er mee aan projecten die kwetsbare kinderen ondersteunen. Zijn passie ligt bij kinderen en het milieu, voor hem beiden de sleutel tot een betere en duurzame toekomst. Het garanderen van ontwikkeling en welzijn van kinderen vormen volgens Brent de basis voor de toekomst van elk land: children are tomorrow’s leaders.

Brent groeide op in een warm, sociaal nest. Van jongs af aan leerde hij het belang van te delen met anderen en zich in te zetten voor meer gelijkheid in een rechtvaardige wereld. Deze fundamenten hebben zijn visie op de maatschappij sterk vorm gegeven en motiveren hem als ontwikkelingswerker. Voor ECHO is Brent een essentieel contact met de lokale partners.  

 

 
DSC_0134-2 - vign.jpg

BENJAMIN VAN BRANDE (secretaris)

Benjamin is psycholoog van opleiding. Hij werkt al ruime tijd voor het OCMW Gent, waar het recht op een menswaardig bestaan centraal staat. Zijn expertise ligt in het domein ‘Leren en Ontwikkelen’. Hij is o.a. verantwoordelijk voor opleidingen rond diversiteit, het ondersteunen van interne lesgevers en opleidingsacties binnen het departement Ouderenzorg. Online leren boeit hem enorm.

Benjamin gelooft dat iedereen gelijke kansen verdient en de mogelijkheid moet hebben om zichzelf te verbeteren, en zijn omgeving te verrijken. Onderwijs is voor hem dé motor van verandering. ‘Live and Learn’ is dan ook zijn motto. Met ECHO wil hij zijn steentje bijdragen om de Universele Rechten van de Mens ook effectief universeel te maken.

 

 
DSC_0103-2 - vign.jpg

KEVIN AERTS (penningmeester)

Kevin werkt bijna 10 jaar als business analist voor de financiële afdeling van een grote Belgische retailgroep. Hij studeerde psychologie, maar leerde daarna nog volop bij in informatica en financiën. Hij is gebeten om te leren en kreeg zo al vele kansen, waarvoor hij dankbaar is. Vanuit die persoonlijke ervaring engageert Kevin zich ook bij ECHO. Hij wil kinderen ondersteunen om zich te ontplooien. Want zo kunnen ze zelf hun eigen kansen creëren.

In het verleden nam hij de rol van penningmeester al eens op binnen een lokale, sociale vereniging. Hij is nauwkeurig, analytisch en enthousiast. De geknipte persoon om de gegevens te beheren en de privacy-afspraken te verzekeren.