PPH.JPG
 
 

DAMNOK TOEK

Damnok Toek is een lokale Cambodjaanse NGO, opgericht in 1997. Ze zorgen voor de meest kansarme en kwetsbare jongeren en jeugd in Cambodja. Ze zijn één van de weinige organisaties in Cambodja die steun bieden aan kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking. Damnok Toek heeft centra in Neak Loeung en Kep. Ze runnen ook verschillende projecten in gemeenschappen langs de grens, in Poipet en Neak Loeung. Daar werken ze met straatkinderen, weeskinderen en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen migratie. 

Na het leren over hun complexe, maar enorm nodige werk, besloten we als ECHO om hen te steunen. We kozen ervoor hun centrum voor kinderen met een beperking te ondersteunen. 

 
 
IMG_7156.JPG
 
 

Missie

Damnok Toeks langetermijnvisie is die van een land waar elk kind een veilig en zinvol leven leidt, in een veilige familiale omgeving. Sinds 1997 is hun missie om te zorgen voor de meest kansarme en kwetsbare kinderen en jeugd in Cambodja.

In 2003 richtte Damnok Toek een centrum op voor kinderen met een beperking. Zo willen ze het gebrek aan dienstverlening voor kinderen en jeugd met een mentale en/of fysieke beperking in Cambodja aankaarten en opvangen. Het doel van het centrum is om intense persoonlijke begeleiding te voorzien en om de kinderen te helpen hun vaardigheden te onwikkelen, op maat van hun individuele noden. Via de programma's verbetert Damnok Toek de levenskwaliteit van de kinderen. Ze bieden hen de mogelijkheid om te gaan voor een zo onafhankelijk mogelijke toekomst.
 

Impact

Damnok Toek maakt al bijna 15 jaar deel uit van het netwerk rond beperkingen en zorg, in Cambodja. Zo ontwikkelden ze belangrijke samenwerkingen, die garant staan voor continuïteit en allesomvattende zorg voor de Cambodjaanse kinderen. 

De capaciteit van hun centrum is 30 kinderen. Op dit moment leven er 16 kinderen. Dit jaar komen daar nog vier kinderen bij. 

150 kinderen hebben in het centrum gewoond, van 2003 tot 2018:

 • 40% is gere-integreerd met zijn familie

 • 11% heeft een job gevonden en leeft nu zelfstandig

 • 18% woont in Damnok Toeks 'Independent Living Home' of 'Group Homes'

 • 7% woont in Damnok Toeks sociale boerderij, in Kep

 • 9% woont nog in het centrum

 • 10% is doorverwezen naar partner NGO's

 • 4% heeft het programma verlaten

 
 
 
IMG_9402.JPG
IMG_7161.JPG
IMG_7048.JPG
 
 
 

Waarom deze kinderen steunen?

Kinderen met een beperking zijn één van de meest kwetsbare en uitgesloten groepen in de maatschappij. Het komt voor dat kinderen met een beperking door hun families verlaten worden. Ze worden dagelijks geconfronteerd met discriminatie, zelfs thuis. Ze behoren daarnaast tot de armste leden van de bevolking. Ze krijgen minder kansen om naar school te gaan of medische zorg te krijgen. Hun beperking zorgt ook voor een hoger risico op verwaarlozing en fysiek misbruik. Deze staat het ontvangen van de nodige ondersteuning dus vaak in de weg.

Kinderen met een beperking worden geconfronteerd met veel uitdagingen. Cijfermateriaal van Damnok Toek toont aan dat 90% van de kinderen, die sinds 2003 in het centrum woonden, verlaten zijn door hun ouders. Daardoor is het een enorme uitdaging om hen te re-integreren in de maatschappij. De uitdagingen stoppen ook niet na de kindertijd. Eenmaal volwassen is er weinig tot geen sociale steun, geen geschikte structuur of alternatieve zorgverlening om hen een zinvol leven te bieden. Gezondheidsmedewerkers, zorgverleners en leerkrachten krijgen geen geschikte opleiding om met kinderen met een beperking om te gaan. Praktische kennis ontbreekt.

 

 

Wat doen ze voor de kinderen?

Alle kinderen die in het centrum wonen, ontvangen:

 • Medische zorg. Alle kinderen krijgen mentale en algemene gezondheidszorg, telkens op maat van hun individuele noden. Ze krijgen kinesitherapie en gespecialiseerd materiaal. Bijvoorbeeld, rolstoelen of geschikte protheses voor kinderen met een fysieke beperking.

 • 3 voedzame maaltijden per dag. Volgens een menu, speciaal op maat van hun noden.

 • Regelmatige psychologische begeleidingssessies en individuele zorg. Elk kind heeft zijn eigen verantwoordelijke begeleider. Daarnaast kunnen ze elke bezorgdheid of verzoek anoniem uiten.

 • Onderwijs, in functie van hun noden en vermogen. De richting ervan wordt case per case beslist. Indien mogelijk gaan de kinderen naar publieke scholen of scholen gespecialiseerd voor kinderen met een beperking.

 • Ergotherapie en vrijetijdsactiviteiten, zoals allerlei spelen, kunstlessen, zwemlessen, een jaarlijkse uitstap, en zoveel meer.

 • Waar mogelijk worden de kinderen gere-integreerd met hun familie.

 • Een leven in een vredevolle en gezonde omgeving. In 2018 verhuist het centrum van Phnom Penh naar Neak Loeung. Zo verhuizen de kinderen van de groeiende en drukke hoofdstad naar een meer zorgzame omgeving, dichtbij de natuur.

 
 
P1020125.JPG
 
 

Wat doen ze als de kinderen meerderjarig zijn?

Het centrum zorgt sinds 2003 voor kinderen. Meer en meer kinderen bereiken dus de volwassenheid, zonder voor zichzelf te kunnen zorgen. Als antwoord op deze uitdaging opende Damnok Toek een sociale boerderij in Kep, nabij de Cambodjaanse kust.
 

 • Zodra de kinderen de volwassenheid bereiken, is het Damnok Toeks hoofdprioriteit om hen te helpen met de re-integratie met hun families.

 • Voor jongvolwassenen met te zware beperkingen, meestal een mentale beperking, voorziet Damnok Toek zo een ondersteunende en veilige omgeving, waar ze kunnen wonen en samenleven.

 • Elke jongvolwassene op de boerderij draagt bij volgens zijn vermogen. Dit creëert zingeving en verstevigt hun zelfvertrouwen.

 

 

Financiële aanpak

 
 
Damnok Toek actual spent budget allocation in 2017

Damnok Toek actual spent budget allocation in 2017

In 2017 voerde Damnok Toek hun programma's uit met een totaal budget van $ 44.230. Ze droegen zorg voor 16 kinderen in totaal.

 

Meer informatie? Bezoek www.damnoktoek.org